Sàn Marmoleum Forbo Flooring - Thiết Bị Bảo Kim

Sàn Vinyl

Vinyl Forbo Flooring

Sphera Element
Màu sắc sáng
sphera Energetic
Màu sắc sinh động
Sphera Evolution
Màu đá trộn hạt
Eternal Wood
Màu vân gỗ
Eternal Material
Màu đá, kim loại, hàng dệt
Eternal Colour
Màu sắc pha hạt sắc xảo
 Vinyl Allura Wood
Dạng ván, màu vân gỗ
Sàn Vinyl dành cho nhà xưởng
sử dụng sàn nhựa công nghiệp vinyl để lót cho nhà xưởng, phòng thí nghiệm
 Vinyl Allura flex 0.55  tiles
Tấm vuông, màu vân gỗ
 Vinyl Allura Click
Hèm khóa, màu vân gỗ
back-to-top.png